Ngāti Paoa Treaty Settlement

E ngā reo, e ngā mana, e ngā whānau katoa o Ngāti Paoa, manahau atu te mihi

Kohikohi noa te marama hei tirohanga atu i nga wai ki Tāpapakanga, rere ana te moana a Tikapa ko Te Haupā e whanga mai ra.

Whakatūtū ai ngā kapua ki Kohukohunui, ki Rātāroa he puhanga ka rere i te hau.

Tēnā koe tā Paoa mokopuna e motuhia atu nei, Te Rangihau, hauraranga noa ana i nga rerenga.

Ko ō mātou tūpuna kei te rangi e haere ana. Tangi āwhio atu te kuaka ki waho te moana.

Pikarikari mai ōu taringa rahirahi ka rongohia te āio o te ao kikokiko, o te ao wairua

Mā te pukunui ka whakaū te ngākau iti, ka puritia te manaakitanga ki te tangata ahakoa ko wai, ahakoa nō whea

Ko te aroha tētehi ki tētehi ka puta mai ngā wawata ō rātou mā ki te whai ao, o Te Ao Mārama i tōna mate moemoeā

Te haupā i te whiti, i te uru hei kahukoti, hei kahumauroa mō tātou e tīkapakapa ana te ngākau muri aroha

Ka whakawhetai atu ki te Kaihanga

Ngā manaakitanga ki te Kīngi Māori me tōna Whare Ariki

Rātou ki a rātou, Tātou ki a tātou, Tēnā tātou katoa.

Ngati Paoa Registration Form

Ratification Information Booklet