Treaty Claims

The Crowns Treaty of Waitangi settlement policy has in recent times undergone a significant shift which has led to settlement negotiations with combined  iwi and hapuu as natural groupings or cluster groups based on regional groupings and common historical links.  As a direct consequence of this shift Ngati Paoa are a part of the Hauraki Treaty settlements process with 11 iwi groups of the Hauraki region that form the Hauraki Collective. In Tamaki Makaurau they are part of the Marutuahu Collective.

The Ngati Paoa position has many dynamics with links to the Hauraki – Marutuahu confederation.  The  Ngati Paoa Trust Board is the Iwi authority established in 1997 to succeed the Ngati Paoa Whanau Trust.  The  enduring consistency is the poutokomanawa, the tupuna Paoa, and regardless of marriage alliances it has its own heartbeat that the iwi defend fiercely. The reasons and the cause and effect of its stance came to light in the Waiheke Claim 1987, and the Auckland Railways Claim.

Waiheke Island Claim – find out more about your iwi  Click here to read the full report of the Waitangi Tribunal on the Waiheke Island Claim 1987

downloaded from www.waitangi-tribunal.govt.nz

The Hauraki Collective comprises

 • Ngati Pāoa
 • Ngāi Tai ki Tamaki
 • Ngāti Hako
 • Ngāti Hei
 • Ngāti Maru
 • Ngāti Porou ki Hauraki
 • Ngāti Pūkenga
 • Ngāti Rāhiri Tumutumu
 • Ngāti Tamaterā
 • Ngāti Tara Tokanui
 • Ngāti Whanaunga
 • Te Patukirikiri

In order to reach out and inform as many people of Ngati Paoa as possible about the Treaty Claims Process as it affects them, the Ngati Paoa Trust Board has held Treaty Claims Hui a Iwi on a monthly basis at various venues such as Wharekawa Marae Kaiaua, Te Manukanuka Marae near Auckland Airport, Te Puea Marae Mangere and recently at Waiti Marae Tahuna.

As the Treaty process advances through 2011 we will be continue to schedule monthly Hui a Iwi and Mandate Hui to reach as many Ngati Paoa people as possible with upcoming hui at Wharekawa Marae Kaiaua, Te Manukanuka Marae and also in Hamilton.

E rapurapu haere nga uri o Paoa ahakoa kei whea, kei whea, hei whakaatuuria te iti me te rahi, nga mahi o nga tupuna  i hainatia te Tiriti o Waitangi ite tau 1840. E moohio hohonu nei Te Karauna te pouritanga tino toimaha, kaaore anoo kia whakatikaina i raro ite Tiriti o Waitangi  te puutake  nei “i riro whenua atu me hoki whenua mai”.

Noo reira ka kimi Te Karauna mo te taha ki a Ngati Paoa, me ngaa Iwi katoa o Marutuahu, o Hauraki hoki, i te huarahi e whakamaarie ai oona tuukinotanga mo te waahanga e taea ai, aa, i te whakatutukitanga o nga take Tiriti.