Welcome to Ngāti Paoa

Pare Hauraki Ratification

He Karakia nā Paoa

Tēnā te tira ka tū.

Ko te tira na Turora, na Rereahi, na Korehe, na Turongo.

Tēnā te tira, te tira oti ana, tira ka tū.

Tēnā toetoe na Haka, na Haua.

Tira ka tū, tēnā oti.

Ko Kohukohunui te maunga, Ko Piako te awa, Ko Tikapa te moana, Ko Te Haupa te tangata.

The story of Ngati Paoa has its origins in Tainui history. When the Te Arawa chief Pikiao came to Pirongia and married Rereiao from Waikato they had a son called Hekemaru who later married Heke i te rangi. The issue of the Hekemaru and Heke i te rangi were a girl Paretahuri, and two boys Mahuta and Paoa. About the 1600s Paoa left his wife Tauhakari and their children Koura, Toawhana and Toapoto at his village at Kaitotehe, on the west bank of the Waikato River near Taupiri. He went to Hauraki and married Tukutuku the great grand-daughter of Marutuahu. Over time the descendants of Paoa formed numerous subtribes that dominated the western shores of Tikapa Moana o Hauraki, the Hauraki Plains and Piako River area from Kerepehi to Tahuna, Te Hoe o Tainui, Patetonga, Waitakaruru. Pukorokoro, Hauarahi, Kaiaua, Whakatiwai, Hunua, Orere and Clevedon. As hapu of Ngati Paoa took shape they built huge waka taua and extended their footprint to the Tamaki River – Te Wai o Taiki, Kohimarama, Waitemata, Te Haukapua and Kiritai on the North Shore. From their many pa Ngati Paoa moved throughout the islands of Waiheke, Ponui, Rataroa, Pakatoa and the wider Gulf islands of Tikapa Moana o Hauraki to Mahurangi “Nga Poito ote Kupenga a Taramainuku”, the floats of the net of Taramainuku. Today the tribal centres are based around three marae; Wharekawa Marae at Kaiaua by the western shores of Tikapa Moana; Makomako Marae at Pukorokoro near Miranda and inland at Waiti Marae, Tahuna. The Ngāti Paoa Trust Board as the mandated iwi representative for all the descendants of Paoa has posted this website to reach out to its people who are spread to the four winds. Our immediate goal is to connect and build iwi aspirations, firstly by directing our online efforts at informing the Ngati Paoa people of tribal matters, Treaty Settlements, marae information, hui, panui, tribal registrations, hapu, history and contacts. In the face of many challenges and constantly changing “windows of opportunity” we aim to notify our iwi, here online, our Section 30 Iwi Representation progress, upcoming Trust Board elections and Treaty Settlement negotiations. Our long term goal is to build a unifying sense of purpose, direction and vision of achievement for our iwi.